Werkwijze 

Ik help organisaties, teams en individuen grip te krijgen op hun Eigen Regie vraagstukken. Door het voeren van een constructieve dialoog over wat aan de orde, nodig en mogelijk is. Door helderheid te creëren over hun dilemma’s en handreikingen te geven. Daarbij hoort een grondige intake waar ik medewerkers bij betrek. Het bespreken van casuïstiek is vaak de kern van een begeleidingstraject. Omdat het effectieve manier is van leren. Ik zet medewerkers aan tot samen te reflecteren op hun handelen. Daarbij geef ik gericht aanwijzingen voor houding en gedrag. Zo krijgt ieder regievraagstuk zijn eigen invulling.

Train- de- trainer aanpak

Ik werk met een train- de- trainer aanpak, waardoor het menselijk kapitaal in organisaties wordt benut. En het eigenaarschap met bijbehorende verantwoordelijkheden blijft waar het hoort. Zo kan de organisatie zelf gesterkt verder als mijn opdracht is voltooid.

Typering werkwijze door anderen

“Continu reflectie stimuleren.”
“Aansluiten bij waar wij zijn en dan net een stapje verder gaan.”
“Uitnodigend en prikkelend.”
“Samen creëren zodat we eigenaarschap ervaren.”
“Scherpe observatie en heldere feedback.”
“Flexibel inspelen op wat nodig is in het moment.”

Inzet

Ik geef trainingen, verzorg (team)coaching, begeleid intervisie en casuïstiekbesprekingen en workshops. Ook ben ik inzetbaar als dagvoorzitter. Waar nodig, schakel ik graag collega’s in met passende expertise of ervaringsdeskundigheid.

“Ik typeer Chantal als een trainer met een verfrissende aanpak, ze weet de deelnemers te prikkelen en nieuwsgierig te maken. Bovendien handelt ze vanuit een goed contact tussen hoofd en hart, waardoor er ruimte is voor kwetsbaarheid en voor oplossingen waar je wellicht nog niet aan had gedacht. Voor mij leverde het in ieder geval op dat ik me als professional gesteund voelde en samen met mijn collega’s aan de slag kon.”

Brigiet Nauta, Huis van de Buurt

Waar schijn jij het licht op?

Op mogelijkheden of beperkingen?