Werkveld

Iedere situatie en taak kent zijn eigen uitdaging!

De uitdaging rondom Eigen Regie is steeds anders. Denk eens aan:

  • de wijkverpleegkundige die uitvindt hoe ze ondanks haar tijdsklem aandacht kan blijven geven aan haar cliënten en de aansturing van de verzorgenden
  • de gemeenteambtenaar die de wensen van de bewoners over de inrichting van het park ophaalt en hen tegelijkertijd uitnodigt een beheertaak op zich te nemen;
  • het team dat zich een nieuwe werkwijze eigen maakt en zelf invulling mag geven binnen ruime kaders;
  • de zoon die zoekt hoe zijn zieke moeder te ondersteunen terwijl zij geen hulp accepteert;
  • de praktijkondersteuner die haar plek binnen de huisartsenpraktijk stevig neerzet en de juiste samenwerking opzoekt met de collega’s;
  • de schooldirecteur die het docententeam uitdaagt de maximale ruimte op te zoeken binnen de leerkaders;
  • de bankier die gewend was als solist te werken en nu zijn plek in het zelf organiserend team vormgeeft.

De afgelopen 10 jaar heb ik aan een brede diversiteit vragen gewerkt. Opdrachtgevers brengen aan Eigen Regie verwante thema’s in zoals vitaliteit, langer zelfstandig thuis wonen, werken vanuit de bedoeling, co-creatie, leidinggeven, studie- en werkbegeleiding, de kanteling in zorg en welzijn, (bewoners)participatie, omgaan met werkdruk en zelfsturende teams. 

Zo help ik opdrachtgevers om Eigen Regie zinvol en effectief invulling te geven op een manier die past bij hun situatie.

Agenda

Op aanvraag Dialoogbij-eenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie

i.s.m. IDé - Innovatiekring Dementie en Alzheimer Nederland. Een bijeenkomst organiseren of bijwonen?

10 oktober 2018 Duurzame inzetbaarheid in de ouderenzorg

neem eigen regie over uw loopbaan en werk vitaal tot aan uw pensioen. Klik hier.

Hoe zet je anderen “aan” tot Eigen Regie?

Aanspreken, bemoedigen, voordoen of … ?