Over Chantal


Eigen Regie in mijn werk en leven

Het thema Eigen Regie inspireert me om in mijn eigen leven steeds opnieuw, in alle vrijheid, keuzes te maken en mogelijkheden te scheppen om te doen wat goed voelt. Dat gaat over mijn werk, het ondernemerschap en natuurlijk ook over mijn privéleven. Het thema stimuleert me bewust te zijn op welke momenten en hoe ik met verschillende  situaties en mensen omga en regie (her)vind en houd.


Een leven lang leren

Dat er geen standaardoplossingen zijn voor Eigen Regievraagstukken, vind ik het mooist: iedere situatie en ieder mens is weer anders. Dat vraagt om een ontdekkingstocht. Dat heb ik ervaren bij mijn werkgevers -de provincie, de rijksoverheid, kennis- en adviesbureau en het onderwijs-. Allemaal verschillende perspectieven op hetzelfde thema. Dat geldt al helemaal als ZZP-er met verschillende opdrachtgevers.
Zo blijf ik gelukkig een leven lang leren.

 

Het begint met inzicht

Als je ziet wat er aan de hand is, kun je juist handelen