Visie

Wat het ook is
het is zoveel krachtiger en bestendiger
als iemand zélf de keuzes maakt

Ongeacht je levenssituatie helder waarnemen en juist handelen, bezig zijn en in beweging blijven, zien en ervaren wat wél mogelijk is, en de verantwoordelijkheid nemen om voor verbetering te zorgen. Dat is Eigen Regie.


Eigen Regie nemen & versterken

Eigen Regie nemen en behouden gaat erover bewust keuzes te maken, daar verantwoordelijkheid voor te nemen en de consequenties te aanvaarden. Gericht op je eigen aandeel, zonder vingerwijzing naar een ander, de regels of de context. Kortom, eigenaarschap over de vraag én de oplossing.

Eigen Regie versterken gaat erover hoe je de ander helpt het zelf te (gaan) doen. Dit begint bij waarnemen wat er speelt, de ander inzicht te laten krijgen in wat nodig én mogelijk is en daarbij de verantwoordelijkheid bij die ander te laten.

Hierbij geldt steeds dat de taak leidend is en de werkelijke vraag het uitgangspunt vormt. De taak bepaalt bovendien welke invulling de samenwerking krijgt. 


Wanneer & Hoe Eigen Regie

Eigen Regie nemen is niet voor iedereen hetzelfde. Ieder mens heeft zijn of haar kwaliteiten, normen en tempo. Sommige keuzes maak je met gemak, soms spant het erom, overzie je de situatie niet en kun je goed hulp gebruiken. Hoe houd je Eigen Regie als ontvanger van hulp? Hoe stel je je op als helper zonder eigenaar van het probleem te worden? Dat luistert nauw en vergt continu helderheid over wat wiens verantwoordelijkheid is.

En ook als je het wél overziet kan Eigen Regie in het gedrang komen. Bijvoorbeeld omdat een familielid, collega of hulpverlener meent iets van je over te moeten nemen, voor jou te kunnen spreken, jouw agenda te kunnen bepalen. Overigens vaak met de beste bedoelingen. Dan komt het erop aan je eigen grenzen te bepalen. Hoe doe je dat?

Samen werken vanuit Eigen Regie

De Eigen Regie van de professional en de Eigen Regie van de cliënt zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Beide verdienen aandacht waarbij het uitgangspunt is: hoe zorg je ervoor dat eenieder doet wat passend is bij zijn/haar beroep of taak?

“Je hebt altijd een keuze”

Het begint met inzicht

Als je ziet wat er aan de hand is, kun je juist handelen