Eigen Regie is


Heft in eigen hand

Eigen Regie betekent het heft in eigen hand nemen. Leiding nemen over jezelf en de situatie: wat wil je, wat kan je en wat is haalbaar? Hoe houd je de regie als iets niet kan of lukt? En wanneer, hoe en van wie vraag je hulp als dat nodig is?


Actueel

We leven langer, we werken langer en we leren langer. Eigen Regie is actueel in een samenleving waarin steeds meer wordt gevraagd van ieder individu: actief burgerschap en een grotere zelfredzaamheid.


Overal en voor iedereen

Eigen Regie is overal en voor iedereen. Thuis, op straat, op school en op het werk.
In je dagelijkse handelen rondom opvoeden, de omgang met collega’s en je leidinggevende, je vitaliteit en de invulling van je sociale leven. En bij beslismomenten in verschillende fases van je leven. Zoals keuzes in studie, loopbaan, relaties, wonen, en zelfs ten aanzien van je laatste levensfase.

Welke taak of functie je ook uitoefent – of je nu moeder of manager, huisarts of kunstenaar, wijkverpleegkundige of wijkbewoner, bankier of docent bent – Eigen Regie geldt voor iedereen.

Agenda

Op aanvraag Dialoogbij-eenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie

i.s.m. IDé - Innovatiekring Dementie en Alzheimer Nederland. Een bijeenkomst organiseren of bijwonen?

10 oktober 2018 Duurzame inzetbaarheid in de ouderenzorg

neem eigen regie over uw loopbaan en werk vitaal tot aan uw pensioen. Klik hier.

Hoe motiveer je anderen tot Eigen Regie?

aanspreken, uitdagen tot, bemoedigen of …