Welkom!

Eigen Regie: heft in eigen hand

Eigen Regie is een breed thema dat in essentie gaat over het heft in eigen hand nemen. Leiding nemen over jezelf en de situatie. Zelf bepalen wat je wil en kan. En wat niet. Welke support je daarbij wil. Hoe je je keuze vormgeeft, met wie, in welk tempo. Uitgaande van je wat je kunt en voor jou haalbaar is.

Eigen Regie: Altijd actueel

Het belang van Eigen Regie wordt alleen maar groter in onze huidige samenleving met een terugtrekkende overheid. Vanuit maatschappelijk, economisch en politiek perspectief. Dat uit zich o.a. in meedoen door iedereen naar eigen capaciteit; langer zelfstandig thuis wonen; actief burgerschap; een grotere zelfredzaamheid; langer leven, langer werken en een leven lang leren.

Eigen Regie: Overal, iedereen

Eigen Regie heeft betekenis voor iedereen, in verschillende situaties. Thuis, op straat, op school, op het werk.
Zoals in je dagelijkse handelen rondom opvoeden, de omgang met je collega’s en je leidinggevende, je vitaliteit en de invulling van je sociale leven. De keuzes die je daarin maakt.
Bij beslismomenten in verschillende fases van je leven. Zoals keuzes in loopbaan, relaties, studie, wonen en zelfs ten aanzien van je laatste levensfase.

Welke taak of functie je ook uitoefent. Of je nu moeder of manager, huisarts of kunstenaar, wijkverpleegkundige of wijkbewoner, bankier of docent bent. Iedere keer als je bewust een keuze maakt, pak je je Eigen Regie.

Graag ontmoet ik je rondom dit rijke thema!

Graag ontmoet ik je om samen de Eigen Regie-vraagstukken aan te pakken. Afhankelijk van wat nodig is,  ondersteun ik organisaties, teams en individuen met trainingen, coaching en begeleiding.

Nieuwsbrief

klik hier voor de laatste editie

Agenda

Op aanvraag Dialoogbij-eenkomsten vrijheid en veiligheid bij dementie

i.s.m. IDé - Innovatiekring Dementie en Alzheimer Nederland. Een bijeenkomst organiseren of bijwonen?

10 oktober 2018 Duurzame inzetbaarheid in de ouderenzorg

neem eigen regie over uw loopbaan en werk vitaal tot aan uw pensioen. Klik hier.

Waar schijn jij het licht op?

Op mogelijkheden of beperkingen?